कृषी विज्ञान केंद्र यवतमाळ-१ (डॉ पं .दे.कृ.वि., अकोला ) द्वारे एक दिवसीय शेतकरी प्रशिक्षण संपन्न 04.02.2022

केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर आणि  कृषी विज्ञान केंद्र यवतमाळ-१ यांचे द्वारे  दि ०४ -०२-२०२२ रोजी कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे  एक दिवसीय शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम  संपन्न. सदर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मा. डॉ. सुरेश उ. नेमाडे, कार्यक्रम समन्वयक तसेच प्रमुख अतिथी व मार्गदर्शक मा.  डॉ.  एन. डी. पार्लावार, सहयोगी अधिष्ठाता,  वसंतराव नाईक जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ, डॉ. विजय माने, सहयोगी अधिष्ठाता, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ, डॉ. प्रमोद यादगीरवार, सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ, डॉ. अशितोष लाटकर, प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, इ. उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षीय मार्गदर्शनामधे  मा. डॉ. सुरेश उ. नेमाडे, कार्यक्रम समन्वयक, कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ यांनी कापूस पिक लागवड विषयी तसेच खत व्यवस्थापन  या विषयी सखोल  मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकपर  मा. डॉ. प्रमोद मगर, शास्त्रज्ञ, कीटकशास्त्र,  कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ यांनी एक दिवशीय शेतकरी प्रशिक्षणाचे महत्त्व  व उद्देश या प्रंसगी विषद केले. 

कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शनापर मा.  डॉ.  एन. डी. पार्लावार, सहयोगी अधिष्ठाता,  वसंतराव नाईक जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांनी उत्पादन वाढीसाठी पिकाची फेरपालट व जमिनीचा दिवसेंदिवस कमी होणारा सेंद्रिय कर्ब कसा नियंत्रित करता येईल  या विषयी सखोल  मार्गदर्शन केले.

            डॉ. विजय माने, सहयोगी अधिष्ठाता, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांनी पिकाच्या उत्पादनानंतर प्रक्रिया उद्योग निर्मिती या विषयी सखोल  चर्चा केली.

मा. डॉ. प्रमोद यादगीरवार, सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ यांनी कापूस पिकातील  गुलाबी बोंडअळीचे व्यवस्थापन या विषयी मार्गदर्शन केले.

डॉ. अशितोष लाटकर, प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ यांनी माती परीक्षाआधारित खत व्यवस्थापन या विषयी संवांद साधला.

            कार्यक्रमाच्या तांत्रिक सत्रामध्ये मा. डॉ. प्रमोद मगर, शास्त्रज्ञ, कीटकशास्त्र,  कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ यांनी कापूस पिकातील गुलाबी बोंडअळीचे व्यवस्थापन व पिकाचे  रासायनिक, जैविक, कमी खर्चिक व्यवस्थापन या विषयी मार्गदर्शन केले.

या प्रसंगी कृषी विज्ञान केंद्राचे श्री. मयूर ढोले, शास्त्रज्ञ, विस्तार शिक्षण, डॉ. एस. एस. वाणे,  शास्त्रज्ञ, कृषी अभियांत्रिकी, कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ, AFPRO चे श्री. गजेंद्र चवळे, श्री. नंदकिशोर डेहनकर उपस्थित होते. 

            सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. सुमित काळे, SRF, कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ  यांनी केले तर श्री. मयूर ढोले, शास्त्रज्ञ, विस्तार शिक्षण यांनी आभार प्रदर्शन केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *