ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून शेतकरी बाधवांना मार्गदर्शन- कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ-१ (डॉ.पंदेकृवि,अकोला) 10.05.2021

जिल्हयामध्ये कोरोना विषाणूचा  प्रादुभाव  लक्षात घेता दि. १० मे २०२१ रोजी कृषि विज्ञान केंद्र,यवतमाळ -१ (डॉ.पंदेकृवि,अकोला) अंतर्गत व्हिडिओ कॉन्फरन्स च्या माध्यमातून शेतकरी बाधवांना खरिप हंगाम लागवड पूर्व  बिजप्रकीयेचे पिक व्यवस्थापने तील महत्व या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले.

सदर व्हिडिओ कॉन्फरन्स हे मा. डॉ. सुरेश नेमाडे, कायेक्रम समन्वक, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ-१ यांच्या अध्येक्षते खाली झाली तर प्रमुख मार्गदर्शन डॉ.प्रमोद मगर शास्त्रज्ञ (किटकशास्त्र) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ-१ यांनी केले, याप्रसंगी श्री. मयूर ढोले शास्त्रज्ञ (विस्तार शिक्षण), डॉ. सुकेशनी वाणे शास्त्रज्ञ (कृषि अभियांत्रिकी), कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ-१,उपस्थित होते.

या प्रसंगी ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्स मध्ये यवतमाळ जिल्यातील सहभागी झालेल्या शेतकरी बाधवाना मा. डॉ. सुरेश नेमाडे, कायेक्रम समन्वक, कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ-१ यांनी खरीप हंगाम लागवडीपूर्वी माती परिक्षण करून घ्यावी व माती परीक्षण आधारित खत व्यवस्थापन करावे तसेच पिक लागवडी साठी कापूस ,सोयाबीन ,तूर  या पिकाच्या सुधारित जाती, कापूस पिकातील सुधारित लागवड पद्धत या विषयवार सखोल मार्गदर्शन केले तसेच शेतकरी बाधावनी कृषी विज्ञान केंद्राच्या शास्त्रज्ञ च्या  संपर्कात राहून वेळोवेळी सल्ला घ्यावा असी विंनती केली   

                              प्रमुख मार्गदर्शक डॉ.प्रमोद मगर शास्त्रज्ञ (किटकशास्त्र) कृषि विज्ञान केंद्र, यवतमाळ-१ यांनी खरिप हंगामातील कापूस ,सोयाबीन ,तूर या पिकाचे किड व रोग व्यवस्थापन करिता पिक लागवडीपूवी बीजप्रक्रीयचे महत्व या विषयी  मार्गदर्शन केले तसेच कापूस पिकातील  गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थापन करिता घ्यावयाची काळजी या विषयी सखोल मार्गदर्शन केले

                                             ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्स यशस्वी करण्या करिता श्री राधेश्याम देशमुख ,सहायक (संगणक) कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ यांनी परिश्रम घेतले 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 6 =