शिवारफेरी कार्यक्रम 07.10.2021

            कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे  दि ०७-१०-२०२१ रोजी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांच्या विद्यापीठ  स्थापना दिना निमित्त शिवारफेरी व शेतकरी शास्त्रज्ञ सुसंवाद कार्यक्रम संपन्न. या प्रसंगी मा.  डॉ.  एन डी पार्लावार, सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच डॉ. प्रमोद यादगीरवार, सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, डॉ. सुरेश उ. नेमाडे, कार्यक्रम समन्वयक, कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ, डॉ. अशितोष लाटकर, प्रभारी अधिकारी, कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ ,डॉ.जयश्री उघाडे,सहाय्यक प्राध्यापक ,अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांच्या  प्रमुख उपस्थित पार पडला.

            कार्यक्रमाच्या अध्यक्षीय मार्गदर्शनामधे  मा.  डॉ.  एन. डी. पार्लावार, सहयोगी अधिष्ठाता, यांनी  पिकाचे उत्पादन वाढीसाठी पिकाची फेरपालट व शाश्वत उत्त्पानासाठी  पूरक व्यवसायाची साथ करावी असे आवाहन केले. कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकपर मा. डॉ. सुरेश उ. नेमाडे, कार्यक्रम समन्वयक, यांनी विद्यापीठ स्थापना दिनाच्या शिवारफेरीचे महत्त्व व उद्देश या प्रंसगी विषद केले. कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शनापर मा. डॉ. प्रमोद यादगीरवार, सहयोगी संशोधन संचालक, यांनी कापूस पिकातील  गुलाबी बोंडअळीचे व्यवस्थापन व हरभरा पिक लागवडी करिता बीज प्रकीयेचे महत्त्व या विषयी मार्गदर्शन केले. डॉ.जयश्री उघाडे,सहाय्यक प्राध्यापक, यांनी प्रक्रिया उद्योगाचे महत्त्व  या विषयी मनोगत व्यक्त केले.डॉ. अशितोष लाटकर, प्रभारी अधिकारी, यांनी विद्यापीठाचे रब्बी हंगामाचे सुधारित वाण निवड व  लागवडी तंत्रज्ञान या विषयी मार्गदर्शन केले. तांत्रिक सत्रामध्ये डॉ. मा. डॉ. सुरेश उ. नेमाडे यांनी रबी हंगामातील हरभरा पिकाचे  उत्पादन वाढीसाठी वाणाची निवड, माती परीक्षण ,डॉ प्रमोद मगर  (कीटकशास्त्र), कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ, यांनी कमिखर्चिक कीड व रोग व्यवस्थापन , डॉ. एस. एस. वाणे, शास्त्रज्ञ (कृषी अभियांत्रिकी) यांनी  सुधारित अवजाराचा  लागवडी साठी वापर विषयी मार्गदर्शन केले.

            शिवारफेरी अंतर्गत प्रक्षेत्रावरील अझोला उत्पादन, गांडूळखत युनिट, ट्रायकोग्रामा निर्मिती, मधुमक्षिका पालन युनिट ला भेट दिली असता मधुमक्षिका पालन या विषयी डॉ. प्रमोद मगर, शास्त्रज्ञ (कीटकशास्त्र), यांनी सखोल माहित दिली. डॉ. एस. एस. वाणे, शास्त्रज्ञ (कृषी अभियांत्रिकी) यांनी शेतीमध्ये यांत्रिकि करना करिता  कृषी अवजार संग्रहालय विषयी सखोल माहित दिली. तर डॉ. अशितोष लाटकर यांनी भेट देणाऱ्या शेतकऱ्यांना  विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ येथिल ज्वारी ,कापुस, हळद  पिकाच्या प्रात्यक्षिका  विषयी सखोल मार्गदर्शन केले

            सदर कार्यक्रमाचे संचालन श्री. मयूर ढोले, शास्त्रज्ञ, विस्तार शिक्षण यांनी केले तर श्री. राधेश्याम देशमुख, संगणक सहायक, कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ यांनी आभार प्रदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी  अधिकारी व कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले. सदर शिवार फेरीला जिल्ह्यातून मोठ्या संखेने शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *