कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापन कार्यशाळा संपन्न 28.02.2023

दि २८-०२-२०२३ रोजी कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत  कीटकनाशक प्रतिकारक्षमता व्यवस्थापन: गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापन रणनीतीचा प्रसार या केंद्र शासन पुरस्कृत प्रकल्पांतर्गत कृषी निविष्ठा विक्रेते व जिनिंग धारक यांचे करिता  एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

या कार्यशाळेला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले डॉ. सुरेश उ. नेमाडे, कार्यक्रम समन्वयक, कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ यांनी उपस्थित कृषी निविष्ठा विक्रेते यांना कापूस पिक व्यवस्थापन व  कृषी निविष्ठा विक्री विषयी सखोल मार्गदर्शन केले.

तसेच या कार्यशाळेचे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले डॉ. त्र्यंबक कुरटकर, समन्वयक, कृषी निविष्ठा विक्रेत्याकरिता कृषी पदविका अभ्यासक्रम, मारोतराव वादाफळे  कृषी महाविद्यालय, यवतमाळ यांनी उपस्थित कृषी निविष्ठा विक्रेते यांना कृषी निविष्ठा विषयक विविध कायद्याविषयी सखोल  माहिती दिली.

कार्यशाळेच्या तांत्रिक सत्रामध्ये  डॉ. प्रमोद मगर, शास्त्रज्ञ (कीटकशास्त्र), कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ यांनी उपस्थित कृषी निविष्ठा विक्रेते यांना मार्केट यार्ड येथे गुलाबी बोंड अळी व्यवस्थापन या विषयी माहिती देवून, कीटकनाशक प्रतिकार क्षमता व्यवस्थापन: गुलाबी बोंडअळी रणनीतीचा प्रसार या प्रकल्पाबाबत सखोल मार्गदर्शन केले.

या प्रसंगी कृषी विज्ञान केंद्रातील श्री. राहुल चव्हाण, शास्त्रज्ञ, कृषी अभियांत्रिकी, डॉ. गणेश काळूसे, शास्त्रज्ञ, पशुसंवर्धन उपस्थित होते. सदर कार्यक्रमाचे संचालन प्रकल्पाचे संशोधन सहायक, श्री. सुमित काळे तर श्री. मयूर ढोले, शास्त्रज्ञ, विस्तार शिक्षण यांनी आभार प्रदर्शन केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *