कृषी विज्ञान केंद्र यवतमाळ-१ (डॉ पं .दे.कृ.वि., अकोला ) गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न 31.05.2022

दि ३०-०५-२०२२ रोजी कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ येथे  गरीब कल्याण संमेलन व मा नरेन्द्र मोदी ,पंतप्रधान ,भारत सरकार यांचे थेट ऑनलाईन सवांद कार्यक्रम संपन्न. सदर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मा.  डॉ.  एन. डी. पार्लावार, सहयोगी अधिष्ठाता,  वसंतराव नाईक कृषी जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ तसेच प्रमुख अतिथी तथा मार्गदर्शक, मा.डॉ.विजय माने ,सहयोगी अधिष्ठाता, अन्नतंत्रद्यान महाविद्यालय, यवतमाळ ,मा.डॉ. प्रमोद यादगीरवार, सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ, मान्यवर  उपस्थित होते.

या प्रसंगी मा.नरेन्द्र मोदी ,पंतप्रधान ,भारत सरकार यांनी शिमला येथून साधलेल्या सवांदाचे थेट प्रक्षेपण उपस्थित शेतकऱ्यांना दाखवण्यात आले तसेच मा.नरेन्द्र मोदी ,पंतप्रधान ,भारत सरकार यांनी भारत सरकारच्या विविध योजना त्यापैकी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी ),प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, प्रधानमंत्रीउज्वला योजना  पोषण अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, पिएम जन आरोग्य योजना च्या  लाभार्थीशी सवांद साधला

कार्यक्रमाचे अध्यक्षीय मार्गदर्शनामधे  मा.  डॉ.  एन. डी. पार्लावार, सहयोगी अधिष्ठाता,  वसंतराव नाईक जैव तंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांनी पिकाच्या उत्पादन वाढीसाठी लागणारे पीएसबी, रायझोबिअम आणि अझाटोबैक्टार जैविक सवर्धने महत्व याविषयी मार्गदर्शन केले तसेच ते महाविद्यालय व कृविके  येथे  विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत तरी याचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी वापर करावा असे  अवाहन केले.श्री. मयूर ढोले, शास्त्रज्ञ, विस्तार शिक्षण, कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ  यांनी कार्यक्रामाचे महत्त्व  व उद्देश या प्रंसगी विषद केले.  कार्यक्रामाचे  अतिथी तथा मार्गदर्शक मा.डॉ.विजय माने ,सहयोगी अधिष्ठाता, अन्नतंत्रद्यान महाविद्यालय, यवतमाळ यांनी शेती पूरक व्यवसायाचे महत्व तर  मा. डॉ. प्रमोद यादगीरवार, सहयोगी संशोधन संचालक, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, यवतमाळ यांनी पिकाचे कमी खर्चिक कीड व रोग  व्यवस्थापन या विषयी मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाच्या तांत्रिक सत्रामध्ये  मा. डॉ. प्रमोद मगर, शास्त्रज्ञ, कीटकशास्त्र,  कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ यांनी खरीप हंगामातील पिकाचे कीड व रोग व्यवस्थापन व   डॉ. एस. एस. वाणे,  शास्त्रज्ञ, कृषी अभियांत्रिकी यांनी सुधारित कृषि अवजाराचा लागवडीसाठी वापर या विषयी मार्गदर्शन केले.

      सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. विशाल राठोड , प्रयोगशाळासहाय्यक(माती परीक्षण ), कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ  यांनी केले तर आभारप्रदर्शन श्री प्रतिक रामटेके कार्यलयीन अधीक्षक , कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ  केले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *